Бабанська громада
Черкаська область, Уманський район

ПАМ'ЯТКА щодо дотримання законодавства в місцях масового відпочинку на воді

Дата: 30.06.2021 15:40
Кількість переглядів: 1052

Водойми відіграють важливу роль в урбоекологічній системі та життєдіяльності населених пунктів. За категоріями водокористування водойми поділяються на дві категорії:

І категорія  –  для централізованого або нецентралізованого водопостачання;

ІІ категорія  – для купання, спорту та відпочинку населення,  а також водоймища в межах населених пунктів.

Фото без опису

Вимоги до улаштування,  користування, утримання водойм регламентовані нормативно-правовими актами.

 

 

Нормативно-правові акти

 1.  

Конституція України

 1.  

Про місцеве самоврядування

 1.  

Водний Кодекс України ст. 1, 5, 6, 9, 10, 21, 47, 51, 64, 68, 81, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99

 1.  

Закони України

 1.  

Про благоустрій населених пунктів ст. 10, 13, 15, 20

 1.  

Про охорону навколишнього середовища

 1.  

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ст. 18

 1.  

Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів

 1.  

Про аквакультуру

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 1.  

«Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них» від 08.05.1996 № 486

 1.  

«Про затвердження Порядку користування землями водного фонду» від 13.05.1996 № 502

 1.  

«Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» від 25.03.1999 № 465

 1.  

«Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах» від 06.03.2002 № 264

 1.  

«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» від 18.12.1998 № 2025

 

Накази

 1.  

Наказ МОЗ «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 19.06.1996 № 173              п. 6, 12, додаток 11

 1.  

Наказ МОЗ «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» від 17.03.2011                № 145

 1.  

Наказ МОН «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи» від 02.10.2014 № 1124

 1.  

Наказ Державного комітету рибного господарства України «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання воднихживих   ресурсів  при  здійсненні  любительського  і  спортивного рибальства» від 15.02.1999 № 19

 1.  

Наказ МВС «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України» від 10.04.2017 № 301

 

Терміни та визначення

 

Басейн – відкрита або закрита штучна водойма з технічними засобами водної підготовки, призначена для заняття відповідними видами спорту або оздоровчих занять

 

Використання водного об’єкта – процес використання води                                у виробництві з метою отримання продукції, для господарсько-питних потреб населення, потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту,  для відпочинку людей, організації пляжів, місць масового відпочинку людей, використання плавучих засобів, улаштування водних атракціонів, місць для занять видами спорту, фізкультурно-оздоровчих занять, пунктів аматорського і спортивного рибальства тощо

 

Водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал, а також водоносний горизонт)

 

Водойма - безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт

Екологічний стан масиву поверхневих вод - інтегрований показник якості масиву поверхневих вод, що визначається за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками

 

Зона санітарної охорони - територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних споруд

 

Місця масового відпочинку людей на водних об’єктах – земельні ділянки берегової території з прилеглим водним простором, призначені для організованого відпочинку людей на прибережних захисних смугах водних об’єктів або островах, та водні об’єкти, на яких розташовані засоби розваг і атракціони, а також місця для фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, аматорського і спортивного рибальства

 

Масив поверхневих вод - поверхневий водний об’єкт або його частина

 

Пляж – земельна ділянка берегової території, що прилягає до водного об’єкта та призначена для відпочинку людей

 

Пляжна зона - прилегла до урізу води частина прибережної захисної смуги уздовж морів, навколо морських заток і лиманів з режимом обмеженої господарської діяльності

 

Прибережна захисна смуга - частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони

 

Рибництво - штучне розведення і відтворення риби та інших водних живих ресурсів

 

Рятувальний пост – структурний підрозділ підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, який знаходиться у визначеному обладнаному та оснащеному рятувальними засобами й іншим спеціальним спорядженням місці та постійно, сезонно чи тимчасово виконує завдання з охорони життя людей у зоні відповідальності рятувального поста

 

Рибогосподарський водний об'єкт - водний об'єкт (його частина), що використовується для рибогосподарських цілей

 

Спортивні заходи – спортивні змагання та/або навчально-тренувальні збори

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність – заходи, що здійснюються суб’єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку фізичної культури

 

Ставок - штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн. кубічних метрів

 

Уріз води - межа води на березі водного об'єкта (берегова лінія)

 

Хімічний стан масиву поверхневих вод - показник якості масиву поверхневих вод, який визначається за окремими групами забруднюючих речовин

 

Хімічний стан масиву підземних вод - показник якості масиву підземних вод, який визначається за окремими групами забруднюючих речовин

 

Штучний масив поверхневих вод - поверхневий водний об’єкт або його частина, створені в результаті діяльності людини

 

Санітарно-гігієнічні нормативи   якості   води   -    науковообгрунтовані   величини   концентрації   забруднюючих  речовин  та показники  якості  води  (загальнофізичні,  біологічні,   хімічні, радіаційні), які не впливають прямо або опосередковано на життя та здоров'я населення

 

Рибогосподарські нормативи якості води - науково обґрунтовані величини  концентрації  забруднюючих  речовин  та показники якості води (загальнофізичні,  біологічні,  хімічні,  радіаційні), які не впливають на збереження і відтворення промислово цінних видів риб

 

Рекомендації

 

З метою дотримання вимог законодавства рекомендовано:

 1. Міським, селищним та сільським територіальним громадам:
  1. визначити місця масового відпочинку  на воді, прибережних захисних смугах, для спортивної та любительської риболовлі, занять водними видами спорту, рибогосподарської діяльності;
  2. місця масового відпочинку узгодити з територіальними підрозділами Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області;
  3. місця любительського та спортивного рибальства на зимовий період визначати 2 рази на рік із територіальними органами рибоохорони Держрибгоспу та зазначати на картах-схемах водних об’єктів;
  4. розробити:

-      плани заходів з охорони поверхневих вод;

-      правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації;

  1. встановити межі в натурі;
  2. дотримуватись вимог режимів зон (зони санітарної охорони, прибережні захисні зони;
  3. забезпечити самоврядний контроль за дотриманням вимог щодо утримання прибережних захисних смуг (п. 8 постанови КМУ «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду» від 13.05.1996 № 502, ст. 89,90 Водного Кодексу України):

заборонити:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництва будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

7) випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

  1. при здійсненні проєктів господарської  та іншої діяльності проводити оцінку їх впливу на стан води (ст. 96 Водного Кодексу);
  2. щороку перед початком купального сезону рекреаційні зони, зони відведені для купання  обстежувати та очищати сертифікованим водолазним підрозділом та отримувати паспорт підводної частини акваторії пляжу та акти;

 

  1. забезпечити:
 • підготовку водного об’єкту до масового відпочинку людей;
 • укладання договору на аварійно-рятувальне обслуговування;
 • уточнення межі зони відповідальності рятувального посту;
 • рятувальні пости приміщеннями та рятувальними засобами;
 • перевірку справності рятувального спорядження та обладнання, зокрема комплектів спорядження № 2;
 • укомплектування, підготовку та утримання працівників рятувального поста;
 • наявність інструкції з визначенням обов’язків для персоналу рятувального поста;
 • виставлення буїв оранжевого або червоного кольору через кожні 25-30 м в межах 50 м від берега;
 • позначення буями або чорними кулями в акваторії водного об’єкта місця, небезпечні для життя та здоров’я людей, відповідно до карти виміру глибин акваторії пляжу;
 • встановлення на території водного об’єкта на видимих місцях інформаційних матеріалів щодо заходів безпеки на воді, способів надання допомоги потерпілому та саморятування;
 • розроблення схем та облаштування під’їзних шляхів і спусків на воду рятувальних засобів з установленням відповідних покажчиків (табличок) «ДЛЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ»;
 • спостереження за акваторією місця масового відпочинку людей відповідно до карти-схеми зони відповідальності рятувального поста, зв’язок з підрозділами екстреної медичної                        допомоги населенню, правоохоронними органами,                                    аварійно-рятувальними службами, територіальними підрозділами Уманського  РУ ГУ ДСНС України у Черкаській та Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області;
 • відпрацювання порядку інформування відпочивальників щодо заходів безпеки на воді, проведення масово-роз’яснювальної і профілактичної роботи та дотримуватися його;
 • лабораторний контроль води водойми;
 • улаштування пляжу відповідно до вимог:
 • глибина в зоні водного об’єкта, що прилягає до пляжу і відведена для купання, має бути в межах 1,5 - 1,75 м;
 • ширина смуги зони водного об’єкта, відведеної для купання, не повинна перевищувати 50 м від берега;
 • зона водного об’єкта для занять видами спорту, організації пунктів прокату маломірних/малих суден та катання на човнах, водних мотоциклах і катерах, для водних атракціонів, аматорського і спортивного рибальства має бути відмежована від зони для купання;
 • швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 м/с;
 •  дно акваторії має бути рівне, щільне, з пологим спуском без уступів, піщане, гравійно-піщане або дрібно-гравійне (за необхідності спеціально готується), вільне від баговиння, водоростей, очищене водолазами від корчів, брухту та інших предметів, що можуть становити небезпеку для життя та здоров’я відпочивальників;
 • відсутність скидів стічних вод (промислових, побутових), мілководдя, що періодично пересихає і може бути місцем виплоду малярійних комарів;
 • відповідність води вимогам чинних санітарних норм;
 • обладнуються рятувальними постами;
 • обладнання засобами оповіщення для доведення необхідної інформації та роз’яснення правил поводження на воді;
 • виділення ділянки акваторії не менше 10 % загальної площі акваторії, що має глибину не більше ніж 1,2 м та позначена поплавковою огорожею або буями оранжевого (червоного) кольору, для купання осіб, які не вміють плавати, дітей та осіб з інвалідністю;
 • встановлення через кожні 50-100 м на відстані не більше ніж 10 м від води стендів (стійок) з рятувальними засобами (рятувальні пляжні круги з 15-метровим плавучим лінем з написом «КИДАЙ ПОТОПАЮЧОМУ»;
 • наявністьінформаційних стендів з матеріалами щодо запобігання нещасним випадкам на воді,про глибину і площу водного об’єкта, якість води, рівень благоустрою пляжів;
 • розміщення  спостережних вишок з рятувальними засобами;
 • установлення щитів з написами «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!» в місцях, заборонених для купання, а небезпечні місця акваторії позначено віхами або червоними буями з написом «НЕБЕЗПЕЧНО!»;
  1. місце для купання дітей у природних водоймищах має відповідати таким вимогам:

-розташовуватися не ближче ніж за 500 м від причалів, пристаней, гребель та інших гідротехнічних споруд;

-бути рівним, піщаним або дрібногальковим й очищеним від корчів, каміння, водоростей;

-глибина водойми — не більш як 1,2 м;

-швидкість течії (руху) води — не більш як 0,3 м;

-бути огородженим на суші та у воді;

-ділянка акваторії не менше 10% загальної площі акваторії з глибиною не більше ніж 1,2 м має бути позначена поплавковою огорожею або буями оранжевого (червоного) кольору для купання людей, які не вміють плавати;

-огорожа по периметру акваторії має бути виготовлена за допомогою каната із закріпленими на ньому прапорцями червоного кольору на поплавках (пінопластові, дерев’яні, коркові пластини) з таким розрахунком, щоб вони були помітні із суден, які проходять водоймищем;

-у місці купання не має бути виходу ґрунтових вод з низькою температурою, джерел забруднення води, вирів;

-оптимальні кліматичні умови - безвітряна сонячна погода з температурою повітря 22-24 °С і води не нижче 20 °С;

-перед відкриттям купального сезону дно акваторії місця купання дитячого оздоровчого закладу обстежується водолазами й очищується від сторонніх предметів, що становлять небезпеку при купанні;

  1. організувати чергування рятувальників біля плавальних басейнів для забезпечення безпеки людей (для плавальних басейнів площею до 600 кв. м - не менше одного рятувальника, більше             600 кв. м – не менше двох рятувальників);
  2. обов'язково обладнати плавальні басейни рятувальними засобами;
  3. біля кожного плавального басейну забезпечити наявність інформаційного щита з матеріалами про запобігання нещасним випадкам на воді, прийоми рятування та надання домедичної допомоги потерпілим, з порадами стосовно порядку купання та відвідування басейну та інформацією про розміри басейну, температуру води та повітря, розклад занять, тренувань, змагань (із зазначенням осіб, які відповідають за безпеку на воді);
  4.  дотримання постанов Головного державного санітарного лікаря України щодо протиепідемічних вимог: «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.12.2020 № 57, «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 01.07.2020 № 38, Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 09.05.2020 № 17, «Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 19.11.2020 № 58.

 

 

Памятка розроблена Уманським управлінням Головного управління

Держпродспоживслужби в Черкаській області  спільно з райдержадміністрацією.                                               


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь